OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 marca 2017

Przedszkole Miejskie nr 19 z siedzibą w Jaworznie przy ul. Wygoda 18, informuje, iż jest Administratorem danych dzieci, rodziców, nauczycieli oraz innych pracowników placówki.

Dane są przetwarzane w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej; zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy placówki i jej rozwoju organizacyjnego.

Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:
- Ustawy o systemie oświaty;
- Ustawy o systemie informacji oświatowej;
- Ustawy o samorządzie gminnym oraz aktów wykonawczych.

Informujemy, iż mają Państwo prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
- pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych; 
- uzyskania wyczerpującej informacji dot.:
- występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby, 
- celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze; 
- stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
- ewentualnym źródle pozyskania danych;
- udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

Z powyższego prawa mogą Państwo skorzystać nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Administrator Danych Osobowych jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować Państwa o przysługujących prawach i udzielić stosownej informacji na piśmie.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora Danych Osobowych

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-03-29
Data publikacji:2017-03-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:pm19
Liczba odwiedzin:1005